Acte de reglementare aferente procesului de implementare şi realizare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova

Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 52 din 30.06.2011 //Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 118-121/918 din 22.07.2011//.

Regulamentul cu privire la portabilitatea numerelor, aprobat prin  Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34 din 01.12.2011 //Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 16-18/58 din 20.01.2012//.

Condiţiile tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8. din 26.02.2013.

Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 //Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 51-54/155 din 14.03.2008//.

Planul de acţiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 41 din 11.10.2012.

Pagini gasite: 5. Selectati pagina: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
 
Serviciul Asistență Tehnică:
Tel. 022817452, 022817451, fax 022817455
Adresa: MD2004, Chișinau, str.Serghei Lazo 40, of.47